Als u de diagnose dementie krijgt, dan zal dat niet meevallen. U zult met veel vragen zitten: Hoe gaat mijn toekomst eruit zien?

Hoe snel zal het proces gaan? En hoe moet het als het thuis niet meer gaat? Hieronder leest u hoe wij hierover denken.

Image

Hoe verder?

Als het thuis niet meer gaat en u wilt veilig wonen, dan is er de mogelijkheid om in het huis van tante Jans te gaan wonen. Daar is de zuster 24 uur aanwezig.

Wat zijn de stappen die u moet gaan ondernemen om in aanmerking te komen voor een huisje bij het huis van tante Jans?

  • Via deze website kunt u het inschrijfformulier vinden voor het huis van tante Jans. Wij willen u erop attenderen dat hier geen consequenties of kosten aan verbonden zijn.
  • U gaat zich inschrijven bij Woontij. Dat is de wooncoöperatie op ons eiland Texel. U hoeft dat uiteraard niet te doen als u al huurt van hen.

Als u een huisje toegewezen krijgt gaan wij u helpen met de handelingen die niet meer vanzelf gaan. Bijvoorbeeld met de lichamelijke verzorging, de maaltijden en (het herinneren aan) het innemen van medicijnen. Dit zijn maar een paar voorbeelden, in de dagelijkse praktijk kunnen er veel meer zaken voorkomen waarmee wij u graag willen helpen. Het huisje dat u gaat huren mag u naar uw eigen smaak inrichten. Het huisje huurt u van Woontij, wij zijn voor de zorg. Als er mankementen zijn in het huisje dan meldt u dat bij Woontij.

Image
Image

Huishouding

U kunt in het huis van tante Jans alle drie de maaltijden nuttigen. Maar hoe heerlijk is het misschien wel om zelf te kunnen koken? Of om de kinderen uit te nodigen om te komen eten? De gehakbal van oma is het lekkerste, toch? De warme maaltijd zal apart in rekening worden gebracht.

Uw huisarts blijft u houden, de postbode komt u post brengen op uw adres bij tante Jans.

Ook kunnen onze bewoners zo lang en zo veel mogelijk de regie over hun eigen huishouding blijven voeren, natuurlijk waar nodig met ondersteuning van onze zorg en interieurverzorgster. Wij denken dat deze werkwijze het dementieproces vertraagt.

Image
Image

Zorgkosten

De zorg die wij leveren worden bekostigd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden vergoed door de eigen zorgverzekering.

Meer informatie over het PGB is te vinden op Per Saldo – vereniging van mensen met een pgb.

Wij zullen u ondersteunen bij de aanvraag van het pgb.

Wij vragen u maandelijkse servicekosten voor het verblijf bij tante Jans. Deze kosten worden besteed in en om het huis van tante Jans. Zo zitten er dagelijks twee maaltijden bij in en kunnen u en uw familie onbeperkt koffie\thee bij ons drinken. O.a. worden daar ook de kosten van de nutsvoorzieningen en bepaalde activiteiten van betaald.

Huisdieren

U mag uw huisdier meenemen. Hoe heerlijk is het om je trouwe huisdier om je heen te hebben. We willen wel duidelijk maken dat als er iets is met het huisdier dat de familie of mantelzorger de zorg dan overneemt.

Bijvoorbeeld:

  • De gang naar de dierenarts.
  • Het extra grote rondje met de hond, buiten het huis om.
  • Bij ziek en zeer van zowel bewoner als huisdier.

Heel bijzonder is het om te zien hoe de honden, die nu bij ons wonen in het huis van tante Jans, onze bewoners met hun enthousiasme verwelkomen en andersom.

Image
Image

Doneren

We zijn een startende onderneming en hebben nog veel wensen. Mocht u dit een prachtig initiatief vinden en ons financieel willen steunen dan kunt u ons een donatie geven. De uitgaven worden samen met het bestuur vastgesteld. De donatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een activiteit, uitje e.d. Misschien zelfs wel een autobus waar we over Texel kunnen toeren.

Mocht u een donatie willen doen, neem dan contact met ons op.

Image

Wij staan voor

- Kleinschaligheid

- Met liefde & respect

- Ons kent ons

- Samen blijven bij partner

- Zelfstandig wonen

- Altijd zorg beschikbaar

Het Huis van Tante Jans

Klaverspanner 27
1791 TS Den Burg
06 58 92 70 59
info@hethuisvantantejans.nl
www.hethuisvantantejans.nl

Kvk: 75945266

Image
Image