Komt u bij ons wonen,
dan zult u ervaren dat u uw veiligheid
en een stukje zekerheid weer terugkrijgt.
Want: de zuster is om de hoek.

Image
Image

Miranda Schraag-Hin is verpleegkundige, is 39 jaar en werkt sinds 2000 in de zorg. Ze heeft in loondienst gewerkt bij een aantal verschillende zorgorganisaties. Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben is ze in 2014 voor zichzelf begonnen en heeft ze met haar eigen bedrijf mooie successen behaald. Tijdens haar bedrijfsvoering groeide het gevoel om voor de bewoners op het eiland een andere woonvorm te creëren dan het aanbod tot nu toe op het eiland voor bewoners met een dementie. Het is schrijnend te moeten zien dat eilanders naar het vaste land en een onbekende omgeving moeten verhuizen op latere leeftijd.

Jolanda van Tunen is verzorgende IG en werkt sinds 1980 in de zorg. In de ruim veertig jaar in het vak heeft ze werkervaring bij een grote zorgorganisatie. Bij deze zorgorganisatie heeft ze het dementie team opgezet omdat de praktijk leerde dat ervaren veel zorgvragers met dementie niet goed reageerde op de verschillende aanpakken van zorgverleners. Dit initiatief is door de organisatie als pilot ingezet en positief bevonden waardoor er nu verschillende dementie teams opgezet zijn. In 2013 heeft Jolanda landelijke furore gemaakt met haar delier project en heeft daar ook de Jenneke van Veen prijs mee gewonnen.

Image

Als bevlogen oud-collega’s raakten Jolanda en Miranda in 2013 geregeld in gesprek over de zorg op Texel. Het verzorgen en verplegen dat Jolanda en Miranda zo graag doen - en waar ze goed in zijn - belandde in toenemende mate op de tweede of zelfs derde plaats. Jolanda en Miranda zien dit anders en vinden dat de zorg altijd op de eerste plaats moet staan: de zorg moet draaien om verzorgen en verplegen.

Ons team

Ons team met Texelse zorgprofessionals is met veel zorg samengesteld. Er is gekeken naar kwaliteit en het hebben van een warm hart voor mensen met dementie. Verder staan kleinschaligheid en herkenbaarheid voorop, 'ons kent ons' is ons uitgangspunt. We werken dan ook alleen met vaste Texels zorgmedewerkers, mensen die de bewoners kennen.

Ons team staat 24/7 voor de bewoner klaar. Wij vinden het heel belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar de persoonlijke verzorging maar ook naar het persoonlijke contact en begeleiding. Dat kan ons team de bewoner geven.

Bestuurlijk

Het huis van tante Jans heeft als rechtsvorm voor een Stichting gekozen en zo staan we ook bij de KvK ingeschreven.

Doordat we zorg leveren is er een raad van toezicht gevormd bestaande uit:

  • Jan Venema (Risicospecialist verzekering)
  • Henry Venema (Apotheker)
  • Marieke van Straten (Juriste)

Ons bestuur wordt gevormd door:

Miranda Schraag

Jolanda van Tunen

Sandra Koning-Nijboer

Ad Waverijn

Ruben van Vliet

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Alg. lid

Alg. lid

Alg. lid

Initiatiefneemster huis van tante Jans

Initiatiefneemster huis van tante Jans

Directeur accountant kantoor

Voormalig huisarts

Ergotherapeut

Miranda Schraag
Voorzitter/penningmeester
Initiatiefneemster huis van tante Jans

Jolanda van Tunen
Secretaris
Initiatiefneemster huis van tante Jans

Sandra Koning-Nijboer
Alg. lid
Directeur accountant kantoor

Ad Waverijn
Alg. lid
Voormalig huisarts

Ruben van Vliet
Alg. lid
Ergotherapeut

Image
Image

Dementie, en dan?

Als u de diagnose dementie krijgt, dan zal dat niet meevallen. U zult met veel vragen zitten: Hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Hoe snel zal het proces gaan? Hoe moet het als het thuis niet meer gaat? Hieronder leest u hoe wij hierover denken.

Image

Wij staan voor

- Kleinschaligheid

- Met liefde & respect

- Ons kent ons

- Samen blijven bij partner

- Zelfstandig wonen

- Altijd zorg beschikbaar

Het Huis van Tante Jans

Klaverspanner 27
1791 TS Den Burg
06 58 92 70 59
info@hethuisvantantejans.nl
www.hethuisvantantejans.nl

Kvk: 75945266

Image
Image