Hoe gaat het nu?

In de nieuwe woonwijk “Buurtskap de Tuunen” in Den Burg op Texel staan nu de 140 sociale woningen van de woningcoöperatie Woontij. Daaronder vallen de 10 zorgwoningen van het Huis van Tante Jans.

De 10 zorgwoningen zijn vanaf 6 oktober 2020 bewoond. De bewoners met dementie die nu bij het Huis van Tante Jans wonen verschillen van leeftijd. De jongste bewoner is eind 50 en de oudste bewoner is begin 90. De bewoners voelen zich beschermd en veilig en krijgen nu, anders dan voorheen, weer alle maaltijden die men nodig heeft en wordt de medicatie op tijd toegediend. Is er een probleem? Dat wordt direct opgepakt omdat de zorgverlener om de hoek is.

Er worden activiteiten aangeboden in het Huis van Tante Jans. De eenzaamheid die eerst in de thuissituatie heerste is nu niet meer aanwezig. Het echtpaar is tevreden. De niet dementerende partner kan zijn/haar eigen dag planning maken omdat er altijd professionele zorg aanwezig is.

Er staan momenteel een aantal gegadigden op de wachtlijst. Vanuit de mooie samenwerking met Stichting Geriant worden er door de casemanagers van Geriant nieuwe cliënten voorgesteld. Ook middels mond tot mondreclame en de media weten de mensen ons te vinden.

Image

Wij staan voor

- Kleinschaligheid

- Met liefde & respect

- Ons kent ons

- Samen blijven bij partner

- Zelfstandig wonen

- Altijd zorg beschikbaar

Het Huis van Tante Jans

Klaverspanner 27
1791 TS Den Burg
06 58 92 70 59
info@hethuisvantantejans.nl
www.hethuisvantantejans.nl

Kvk: 75945266

Image
Image